First Lego league

Team 1 van Zandvliet heeft zich zaterdag geplaatst voor de First Lego League BENELUX finale.

Alle info is te vinden op: http://firstlegoleague.nl 
Christelijk lyceum Zandvliet |
Bezuidenhoutseweg 40 |
2594 AW Den Haag |
070-3851902 |
administratie@chrlyceumzandvliet.nl |